สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 


Power Cord แบบต่างๆ

 ปลั๊กเสียบ แบบ 2 ขากลม  มาตรฐาน มอก. 166-2549

 ทั้งแบบ หัวตรง  และ หัวงอ 90 องศา

 ปลั๊กเสียบแบบ Power Supply  3 ขา พร้อม Socket